La okulo(j) de Nanjo
Kial Nanjo havas nur unu okulon